יום ראשון, 1 בינואר 2012

מדוע אני מציג את כל המקובלים האלה ?

כי אני רוצה שתידעו מה קיים !לפי דעתי צריך ללמוד אצל מקובלים הבאים :
הרב לייטמן
הרב אדם סיני
הרב גוטליב
הרב צבי ניסנזון

כל השאר לא בדוק !

למשל חיים שלמה קיבל את הדרגות השגה שלו בכלא - אבל לא היה לו מורה
רוחני שהעביר לו את החכמה - לכן אני בספק לגביו!

אותו דבר עם יבגני שחוב הוא קיבל את ההתגלות שלו באופן פרטי כפי שהוא טוען
מישוע!אבל הוא לא קיבל את חכמת הקבלה מחכם יהודי שקיבל את זה מחכם יהודי
אחר לכן אין כאן ידיעת התורה על בוריה - אז מה הוא יכול למסור לנו רק טעויות שלו

לגבי רב שיינברגר גם יש לי ספק גדול ...

הרב ברג זה בכלל שטויות כאלה שאין טעם אפילו להזכיר את זה ולדבר על זה!

חכמת הקבלה היהודית - זו היא האמת לפי דעתי

כפי מה שאני רואה לפי ההשגות שלי ,שבדרך כלל אם אני רואה שאיזה פסוק
מתקיים בפנימיות שלי - זה ברוב המקרים פסוק מהתורה שלנו היהיודית ולא
מהתורות האחרות ,לכן הגעתי למסקנה שחכמת הקבלה היהודית זו היא אמת
ניצחית! ולכן אני לא מייעץ ליהודים להתעסק בשום חכמה חוץ מחכמת הקבלה
היהודית!לא תורות מזרח ,לא נוצרות ,לא עוד כל מיני שטויות במיץ עגבניות
אנחנו יהודים בנשמתינו - לא רק לפי האמא!אז לכן יותר טוב לכם לא לבלבל
את עצמכם - כי בסוף תחזרו לתורה שלנו ,אני אומר לכם מניסיוני שיהודי לא
יכול ליפנות לשום כוח אחר חוץ מאלוקים שלנו שהוא יהוה!כמובן שכל אחד
יעשה את הבירורים שלו אם יהיה צורך - אבל אנחנו יהודים תיזכרו את זה!