יום שלישי, 21 באפריל 2015

מטרת אתר זה - שולחן לשם שמיים

אתר זה הוקם בשביל שולחן לשם שמיים ,בשביל איחוד כל זרמי חכמת הקבלה
הרי הבורא הוא אחד - וחכמת האמת היא אחת !
אז העושה שלום במרומיו יעשה שלום בינינו ובין כל דעות ישראל אמן למעלה ואמן למטה.